Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant de muncitor I (personal contractual) cu atribuţii de gestionar de bunuri materiale. Perioada de desfăşurare a concursului este 11.10.2022-17.11.2022

Anunţ (data publicării: 11.10.2022) Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs (data publicării: 04.11.2022) Rezultatul la proba practică (data publicării: 14.11.2022) Rezultatul interviului (data publicării: 16.11.2022) Rezultatele finale ale concursului (data publicării: 17.11.2022)