Décisions du collège de direction

Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2023

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 112/24.08.2023- aprobă, la nivelul Secţiei penale,  închiderea în sistem informatic a completului de judecător de cameră preliminară C10CP şi a completului de judecător de drepturi şi libertăţi C10JDL, modificarea, începând cu data de 1 septembrie 2023, a compunerii completurilor de judecată C6 – 2 judecători – B şi C6 – 2 judecători – C şi deschiderea în sistem informatic, începând cu data de 1 septembrie 2023, a completului de judecător de camera preliminară C11CP.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 119/28.09.2023- aprobă,  începând cu data de 28 septembrie 2023, închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C1CP, precum şi a completului de judecător de drepturi şi libertăți C1JDL şi modificarea planificării judecătorilor de permanenţă şi a judecătorilor de drepturi şi libertăți pentru perioada 04.09.2023-29.09.2023.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 • Extras din hotararea Colegiului de Conducere nr. 1/03.01.2023 - aprobă compunerile completurilor de 5 judecători pentru anul 2023;  listele de permanenţă ale completurilor de 5 judecători pentru anul 2023; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 1 – 2018; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 3 – 2019; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 1 – 2021; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Penal 2 – 2022; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 1 – 2018; modificarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 2 – 2022; 
Hotărâri - Alegeri CSM 2022
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2022

Secţia I civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.96/18.07.2022 - aprobă modificarea compunerii completului de judecată nr. 5; modificarea compunerii completului de judecată nr. 9; Aprobă planificarea de permanență, conform anexei la prezenta hotărâre; Stabileşte drept cauze urgente şi cererile formulate în temeiul dispoziţiilor art.17 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; Pentru efectuarea repartizării aleatorii a cauzelor stabilite la pct.3 din prezenta hotărâre, aprobă asocierea în sistemul ECRIS, pentru toate completurile de judecată, a obiectului „anulare act”, care se va completa cu menţiunea „cereri formulate în temeiul dispoziţiilor art.17 din Legea nr.317/2004”; Repartizarea aleatorie a cauzelor urgente prevăzute la pct.3 din prezenta hotărâre se va realiza către toate completurile de judecată ale Secţiei I Civile (7 completuri), în compunerile aprobate pentru anul 2022, cu modificările prevăzute la pct.1 din prezenta hotărâre.

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.180/15.12.2021 - aprobă la nivelul Secţiei penale modificarea compunerii completurilor nr. 5 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C5 – 2 Jud. – B şi C5 – 2 Jud. – C), şi nr. 2 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C2 – 2 Jud. – A şi C2 – 2 Jud. – C);
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 97/18.07.2022 - aprobă modificarea planificării judecătorilor de permanenţă şi a judecătorilor de drepturi şi libertăţi aprobată pentru perioada 05.09 – 30.09.2022, la nivelul Secţiei Penale, în sensul că, în data de 16.09.2022, doamna judecător Ioana Alina Ilie va fi înlocuită de  către domnul judecător Andrei Claudiu Rus;
 • Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 109/28.09.2022 - aprobă modificarea compunerii completului nr. 7 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C7 – 2 Jud. – A şi C7 – 2 Jud. – C);  modificarea compunerii completului nr. 6 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C6 – 2 Jud. – A şi C6 – 2 Jud. – C); Închiderea în sistem informatic a completului de judecător de camera preliminară C3 CP – titular judecător Laura Mihaela Soane;  Închiderea în sistem informatic a completului de judecător de drepturi şi libertăţi C3JDL – titular
  judecător Laura Mihaela Soane; Ia act de planificările şedinţelor de judecată pentru luna octombrie 2022.

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 84/29.06.2022- aprobă lista cauzelor care se soluționează de către completurile din cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal formate pentru perioada vacanței judecătoreşti 2022, regulile de organizare a activităţii de repartizare aleatorie a cauzelor, deschiderea termenelor în aplicaţia ECRIS şi modalitatea de acordare a termenelor de judecată în dosarele amânate din şedinţele de judecată din perioada vacanţei judecătoreşti 2022 şi compunerea completurilor, planificările în şedinţele de judecată şi planificarea de permanenţă pentru perioada  iulie - august 2022, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Completurile de 5 judecători

Hotărâri de interes public - 2022
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2021

Secţia I civilă

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 111/29.09.2021 - privind aprobarea modificării compunerii completului de judecată nr.10, pentru şedinţele din 20 octombrie 2021,10 noiembrie 2021 şi 24 noiembrie 2021, după cum urmează: - pentru şedinţa din 20 octombrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Mari Ilie, Cristina Truţescu şi Simona Lala Cristescu; - pentru şedinţa din 10 noiembrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Cristina Truţescu, Mari Ilie şi Carmen Elena Popoiag; - pentru şedinţa din 24 noiembrie 2021 compunerea completului va fi asigurată de judecătorii: Mari Ilie, Cristina Truţescu şi Andreia Liana Constanda.

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 46/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: Modificarea planificării completurilor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 30.04.2021 - 03.05.2021; Modificarea planificării la domiciliu pentru cauze urgente de competența judecătorului de drepturi și libertăți pentru perioada 30.04.2021 - 03.05.2021
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 47/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: desființarea completului nr. 4 (complet de 3 judecători), completurile de 2 judecători ( C4 – 2 Jud. –A, C4 – 2 Jud. – B, C4 – 2 Jud. – C) și a completului C4 - filtru; închiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C9CP; închiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C8CP.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 48/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: Modificarea compunerii completului nr3. (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C3 - 2Jud. A și C3 - 2 Jud. C); Modificarea compunerii completului nr 6 (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C6 - 2Jud. A și C6 - 2 Jud. C); Modificarea compunerii completului nr 7 (complet de 3 judecători și a completurilor de 2 judecători C7 - 2Jud. A și C7 - 2 Jud. C);
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 49/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: planificarea judecătorilor de permanență pentru perioada 04.05-31.05.2021 (Anexa 1); planificarea completelor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 07.05-01.06.2021 (Anexa 2); planificarea judecătorilor de drepturi şi libertăţi pentru perioada 04.05-31.05.2021 (Anexa 3); planificarea la domiciliu pentru cauze urgente competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi pentru perioada 08.05-01.06.2021 (Anexa 4)
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 61/26.05.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: Planificarea judecătorilor de permanență pentru perioada 02.06-02.07.2021; Planificarea completelor de serviciu la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 05.06-27.06.2021; Planificarea judecătorilor de drepturi și libertăți pentru perioada 02.06.-02.07.2021; Planificarea la domiciliu pentru cauze urgente competența judecătorului de drepturi și libertăți pentru perioada 05.06-27.06.2021; Planificarea ședințelor de judecată pentru perioada 02.06-01.07.2021

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 136/27.10.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: 1. Deschiderea în sistem informatic a completurilor de cameră preliminară C2CP şi a completurilor de judecător de drepturi şi libertăţi C2JDL, 2. Modificarea compunerii completului nr. 10 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C10 – 2 Jud. – B şi C10 – 2 Jud. – C), 3. Degrevarea domnului judecător Săndel Lucian Macavei din cadrul Secției Penale de activitatea de judecată, 4. Modificarea compunerii completului nr. 5 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C5 – 2 Jud. – B şi C5 – 2 Jud. – C), 5. Modificarea compunerii completului nr. 2 (complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C2 – 2 Jud. – A şi C2 – 2 Jud. – C).

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 15/24.02.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: 1. modificarea compunerii completului de judecată nr.6 şi programarea şedinţelor de judecată pentru luna martie 2021; 2. modificarea compunerii completului de judecată nr.10 şi programarea şedinţelor de judecată pentru luna martie 2021; 3. modificarea planificării judecătorilor de permanenţă din luna martie 2021, cu referire în concret la completurile de judecată nr.6 şi nr.10.
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 53/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: modificarea compunerii completurilor de 5 judecători: C5.1, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6 pentru anul 2021; planificarea judecătorilor de permanenţă pentru completurile C5.1, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6 pentru anul 2021;
 • Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 52/27.04.2021 - privind aprobarea următoarelor măsuri: modificarea compunerii celor 10 completuri de judecată pentru anul2021, aprobate prin Hot. Colegiului de Conducere nr.172 din 16 decembrie 2020; aprobarea compunerii completurilor, a planificărilor şedinţelor de judecată şi a planificărilor de permanenţă pentru perioada mai-iunie 2021;

 

Completurile de 5 judecători

Hotărâri de interes public - 2021
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2020

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 38/31.03.2020 - modificarea compunerii Completului nr. 8 (complet de 3 judecători) și a completurilor de 2 judecători (C8 – 2 Jud. – A și C8 – 2 Jud. – B) şi modificarea planificării judecătorilor de permanenţă/judecătorilor de drepturi și libertăți pentru luna aprilie 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 59/11.05.2020 - aprobarea măsurilor privind stabilirea tipurilor de cauze nou-intrate care se soluţionează în perioada iulie-august 2020 şi aprobarea măsurilor privind modalitatea de repartizare a cauzelor înregistrate în perioada iulie-august 2020, rămase nesoluţionate la sfârşitul acesteia

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 70/26.05.2020 - aprobarea modificării compunerii completurilor, a planificării şedinţelor de judecată pentru luna iunie 2020 şi a planificării de permanenţă pentru luna mai 2020, aprobate la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, cu referire concretă la Completul nr. 5, pentru şedinţa publică din data de 2 iunie 2020/planificarea de permanenţă din data de 29 mai 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 71/26.05.2020 - aprobarea configurării şi deschiderii termenelor în sistemul ECRIS, pentru şedinţele completurilor de judecată constituite la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în perioada 29 iunie 2020 – 31 iulie 2020 şi 01 – 07 septembrie 2020, respectiv calendarul desfăşurării şedinţelor de judecată pentru perioadele menţionate anterior, a compunerii completurilor, planificărilor şedinţelor de judecată şi planificărilor de permanenţă pentru şedinţele din perioada 29 iunie - 31 iulie 2020, respectiv 01 – 07 septembrie 2020, la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 107/29.07.2020 - adoptarea unor măsuri la nivelul Secţiei de contencios administrative şi fiscal, privitoare la organizarea activităţii de judecată ce va fi desfăşurată în baza Legii nr. 135/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi ca urmare a publicării H.G. nr. 576/22.07.2020, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

 

Completurile de 5 judecători

 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 1 / 06.01.2020 - aprobarea numărului completurilor de 5 judecători pentru anul 2020, a structurii acestora (pentru completurile de 5 judecători în alte materii decât cea penală), respective listele de permanenţă aferente completurilor de 5 judecători
 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 26 / 10.03.2020 - aprobarea compunerii Completului de 5 Judecători – Civil 2 – 2020, urmare desemnării, prin tragere la sorţi, în şedinţa publică de la 6 martie 2020, a doamnei judecător Simona Lala Cristescu din cadrul Secţiei I Civile în calitate de membru titular în locul doamnei judecător Nina Ecaterina Grigoraş, eliberată din funcţie, prin pensionare

 

Hotărâri de interes public - 2020
 • Hotărârea Colegiului de conducere nr. 5 din 28.01.2020 - aprobarea propunerilor formulate de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiției cuprinse în Nota nr.8 din 21 ianuarie 2020, ca urmare a controlului privind verificarea activităţii de repartizare aleatorie la nivelul secţiilor instanţei supreme, efectuat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019.
 • Hotararea Colegiului de conducere nr. 48 / 23.04.2020 - aprobarea proiectului de hotărâre privind termenele de judecată pentru Completurile de 5 Judecători, ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2019

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ si fiscal

 

Completurile de 5 judecători

Hotărâri de interes public - 2019
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2018

 

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ si fiscal

Extras din Hotărârea nr.123 din 18 octombrie 2018 - modificare compunere complet -SCAF

 

Completurile de 5 judecători

ANEXE:

Hotărâri de interes public - 2018
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2017
 • Hotărârea nr.5 din 30 martie 2017 - Secţia I civilă - aprobarea compunerii completelor, planificărilor şedinţelor de judecată şi planificarea de permanenţă pentru perioada mai – octombrie 2017
 • Hotărârea nr.16 din 27 aprilie 2017 - Secţia penală – aprobarea planificărilor în şedinţele de judecată şi de permanenţă pentru perioada 6 iunie – 30 iunie 2017 şi planificările la domiciliu pentru cauze urgente pentru perioada 1 iunie – 2 iulie 2017
Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2016

 

Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2015

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători

 

Compunerea completurilor de judecată pentru anul 2014

Secţia I civilă

 

Secţia a II-a civilă

 

Secţia penală

 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completurile de 5 judecători