Taxe

În legătură cu dispoziţiile privind taxele judiciare de timbru, a se vedea Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 29 alin. (1) lit. i) din ordonanţa de urgență, cauzele penale beneficiază de scutire de la plata taxei judicare de timbru.

Taxe

Partea/debitorul are domiciliul, reşedinţa ori sediul în România

Taxa judiciară de timbru se achită în numerar, prin virament sau în sistem on-line în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa, ori după caz, sediul fiscal partea/debitorul.

Taxa judiciară de timbru pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se poate achita la orice oficiu poştal de pe raza municipiului Bucureşti după cum urmează:

 • beneficiar: Direcţia Venit Buget Local sector 2 Bucureşti (DVBLS2);
 • codul fiscal beneficiar: 13811802;
 • contul: IBAN RO 04 TREZ 70221070203XXXXX;
 • banca: Trezoreria sector 2 Bucureşti.

Pentru plăţi urgente, se pot folosi serviciile Oficiului Poştal nr. 37 situat în apropierea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe Str. Jean Louis Calderon nr. 6, sector 2, Bucureşti, cod poştal 024290 (zona Piaţa Rosetti).


Vizualizare hartă mărită

Plăţile taxei judiciare de timbru pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pot face şi la Direcţia Venit Buget Local sector 2 Bucureşti (DVBLS2) astfel:

Pentru persoane fizice:

 • Direcţia Venit Buget Local sector 2 Bucureşti
 • Adresa: Bld. Gării Obor nr. 10, sector 2, Bucureşti
 • Telefon: 021.252.84.09, 021.252.84.10
 • Fax: 021.252.84.12
 • Web site: https://www.impozitelocale2.ro (inclusiv plăţi on-line)
 • E-mail: office@impozitelocale2.ro
 • Mijloace de transport troleibuzele 69, 85 şi 682
 • Contul: RO 04 TREZ 70221070203XXXXX.


Vizualizare hartă mărită

Pentru persoane juridice:

 • Direcţia Venit Buget Local sector 2 Bucureşti
 • Adresa: Str. Glinka Mihail Ivanovici nr. 7, sector 2, Bucureşti
 • Telefon: 021.242.08.82
 • Fax: 021.230.73.30
 • Web site: https://www.impozitelocale2.ro (inclusiv plăţi on-line)
 • E-mail: office@impozitelocale2.ro
 • Mijloace de transport: autobuzele 182, 282, 135 şi 605
 • Contul: RO 04 TREZ 70221070203XXXXX.


Vizualizare hartă mărită


Partea/debitorul nu are domiciliul, reşedinţa ori sediul în România

Dacă cel care datorează taxă judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa se va plăti în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea (Direcţia Venit Buget Local sector 2 Bucureşti pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). Taxele judiciare de timbru se pot achita în numerar, prin virament sau în sistem on-line conform informaţiilor de mai sus.


Depunerea unei cauţiuni

Conform art.1057 - 1059 din Codul de procedură civilă, cauţiunea poate fi depusă în numerar sau în instrumente financiare ori se pot oferi garanţii reale. De asemenea, conform art.1060 din Codul de procedură civilă, debitorul cauţiunii poate aduce un garant în locul bunurilor arătate la art.1057 - 1059.

Cauţiunea în numerar poate fi depusă la Trezoreria Statului, la CEC Bank - S.A. sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel de operaţiuni.

Contul pus la dispoziţie de CEC Bank - S.A. (agenţia din Calea Victoriei nr. 11 - 13, Sector 3, Bucureşti) pentru consemnarea unei cauţiuni dispusă de o instanţă din raza Municipiului Bucureşti este RO 91 CECEB 50470 RON 0000000.