Declarații de avere și interese

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1), pct. 7, 8, şi 31 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, judecătorii, magistraţii-asistenţi personalul auxiliar şi conex, funcționarii publici, precum şi persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de control, care își desfăşoară activitatea în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au obligaţia depunerii declarațiilor de avere şi interese în termen de 30 de zile de la data numirii sau de la data începerii activității, precum şi a actualizării anuale a acestor declarații, cel mai târziu până la data de 15 iunie. În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității, aceleași persoane au obligaţia depunerii unor noi declarații de avere sau interese.

Formular de declaraţie de avere prevăzut în Legea nr. 176/2010

Formular de declaraţie de interese prevăzut în Legea nr. 176/2010

Descarcă formularul de declaraţie de interese în:

Timpul mediu de completare a formularului este de 15 minute.