Declarațiile de avere și interese ale personalului auxiliar de specialitate și funcționarilor publici care și-au încetat activitatea

Declaraţiile de avere și interese ale personalului auxiliar de specialitate și funcționari publici care și-au încetat activitatea


Declaraţiile de avere și interese ale personalului auxiliar de specialitate și funcționari publici care și-au încetat activitatea


Declaraţiile de avere și interese ale personalului auxiliar de specialitate și funcționari publici care și-au încetat activitatea


Declaraţiile de avere și interese ale personalului auxiliar de specialitate și funcționari publici care și-au încetat activitatea


Declaraţiile de avere şi interese ale personalului contractual cu funcţii de conducere conform O.U.G. 14/2005, respectiv a Legii nr.176/2010