Informații de interes public

Informaţii de interes public prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

     • documente comune activităţii instituţiilor bugetare:
       • acte financiar contabile;
       • acte specifice activităţii de resurse umane;
       • acte rezultând din activitatea administrativă a instanței;
     • documente specifice activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:
       • registrele de evidenţă a cauzelor aflate în arhivele secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
       • condicile de şedinţă;
       • listele de şedinţă;
       • mapele cu deciziile pronunţate în cauzele soluţionate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
       • dosarele de strămutare civilă sau penală soluţionate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
       • documentele statistice ale cauzelor înregistrate şi soluţionate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
       • publicațiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.