Informațiile exceptate de la accesul liber al cetățenilor

Categoriile de informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzute de art. 12 (1) din Legea nr. 544/2001, stabilite în concordanţă cu specificul activităţii instanţelor judecătoreşti sunt următoarele:
  • Informaţiile clasificate, potrivit legii, din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice;
  • Informaţiile privind deliberările completului de judecată;
  • Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare ale persoanelor juridice sau fizice aflate în dosarele instanţelor de judecată, dacă prin publicarea acestora se aduce atingere principiului concurenţei loiale;
  • Informaţiile cu privire la datele personale ale părţilor din procesele aflate pe rolul instanţelor, cu excepţia situaţiei când afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice;
  • Informaţiile din timpul cercetării disciplinare a magistraţilor;
  • Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale, dacă se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  • Informaţiile privind procedurile judiciare, altele decât cele privind respectarea principiului publicităţii, dacă prin acestea se aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori  interesului legitim al părţilor implicate în proces;
  • Informaţiile din dosarele cu minori şi tineri, atunci când şedinţa de judecată a fost declarată nepublică şi se impune protecţia minorilor şi tinerilor;
  • Informaţiile aflate în dosarele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor sau confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice;
  • Informaţiile privind documentele şi evidenţele speciale ale instanţei, care presupun confidenţialitate.