Acreditarea jurnaliștilor

Reguli de acreditare

În conformitate cu dispozițiile art. 109 alin. (1) lit. f) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Biroul de informare şi relaţii publice acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de comunicare în masă.

În vederea obținerii acreditării, jurnaliștii interesați sunt invitați să depună o solicitare scrisă în acest sens, putând utiliza formularul de mai jos.

Formular acreditare mass-media

Potrivit Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea nr. 197/2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, structura de comunicare gestionează activitatea de acreditare a reprezentanţilor mass-media la nivelul instituțiilor judiciare.

Acreditarea reprezentanţilor mass-media se realizează în temeiul unei solicitări scrise, telefonice sau verbale în care se precizează următoarele:

      • numele şi prenumele persoanei şi instituţia de presă pentru care se solicită acreditarea, dacă este cazul;
      • datele de contact ale persoanei care solicită acreditarea;
      • o copie a documentului de identitate şi a legitimaţiei de serviciu sau alt document similar.

Solicitarea verbală adresată de către reprezentanţii mass-media urmează a fi completată cu documentele prevăzute de Legea nr. 544/2001 în vederea aprobării acreditării.

Acreditările se acordă pe un an calendaristic şi se reînnoiesc la cerere.

Acreditarea presupune ca instanțele să transmită în timp real către instituţiile mass-media și reprezentanţii acestora, comunicate de presă publicate pe paginile de internet proprii, invitarea jurnaliştilor acreditaţi la conferinţe, declaraţii de presă şi alte activităţi cu caracter de eveniment public.