Noutăți

Programul de lucru cu publicul în perioada 1 iulie – 31 august 2021

Toate registraturile şi arhivele instanţei supreme vor desfăşura program cu publicul în zilele de marţi şi joi, intervalul orar 10.00 – 12.00.

Centrala telefonică va direcţiona apelurile către secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie numai în intervalul programului de lucru cu publicul.

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 30.06.2021, ora 12, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu prevederile art.25 lit.c din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În prezenţa unui număr de 84 judecători, cu respectarea cerinţelor de cvorum prevăzute de art. 34 din actul normativ sus-indicat,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 125/2021;  L196/2021).

Sesizarea de neconstituţionalitate priveşte actul normativ în ansamblul său, precum și, în special, anumite prevederi ale acestuia, în raport cu motive de neconstituționalitate extrinsecă și intrinsecă.

Sub aspect extrinsec, sesizarea privește neconstituționalitatea actului normativ în întregime, prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 61 alin. (2) şi ale art. 75, referitoare la principiul bicameralismului, întrucât forma adoptată de camera decizională (Senatul României) modifică substanțial obiectul de reglementare, configurația și conținutul legii adoptate de prima cameră sesizată (Camera Deputaților).

Sub aspect intrinsec, sesizarea privește neconstituționalitatea  dispoziţiilor articolului II pct. 1 şi 2 [art. 791 alin. (3) şi art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004] în raport cu prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5), sub aspectul exigenţelor privind calitatea legii;  neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului II pct. 1 şi 2 [art. 791 alin. (3) şi art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004] în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, referitoare la principiul egalităţii în drepturi; neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului II pct. 1 şi 2 [art. 791 alin. (3) şi art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004] în raport cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constituţie referitoare la rolul Ministerului Public în apărarea ordinii de drept.

În exercitarea atribuției sale constituționale și legale privind sesizarea jurisdicției constituționale pentru controlul constituționalității legilor înainte de promulgare, Înalta Curte de Casație și Justiție rămâne consecventă necesității exercitării acestei prerogative exclusiv pentru considerente legate de asigurarea supremației Constituției și a legii,  precum și a calității legii, ca mecanisme fundamentale ale statului de drept, dreptul de a aprecia asupra tuturor aspectelor de oportunitate legislativă aparținând exclusiv Legiuitorului și nefiind pus în discuție.

 

Preşedintele

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Judecător Corina-Alina Corbu

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Comunicat de presă

cu privire la desemnarea unui membru titular

pentru Completul de 5 judecători Penal 1 – 2021

În urma tragerii la sorți care a avut loc la data de 25 iunie 2021, orele 1000,  la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Sala M3, domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, din cadrul Secției Penale, a fost desemnat membru titular pentru Completul de 5 judecători – Penal 1 – 2021.

Tragerea la sorți a avut loc în temeiul art.32 alin.(4) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art.46 alin.(3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, ca urmare a eliberării din funcție, prin pensionare, a doamnei judecător Florentina Dragomir, membru titular al respectivului complet.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie supune dezbaterii publice proiectul de ordin comun al ministrului justiției, al ministrului afacerilor interne, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru modificarea și completarea Ordinului Nr. 1274/C/111/2037/1123/C/2017 din 3 august 2017 privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare și Referatul de aprobare.

Proiect ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, str. Batiştei, nr.25, sector 2, București, pe fax, la nr. 021.310.05.87 sau la adresa de e-mail dlsdij@scj.ro.