Competența

Potrivit art. 3 din Legea nr. 76 din 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010, dispoziţiile noului Cod de Procedura Civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Procesele începute prin cereri depuse, în condiţiile legii, la poştă, unităţi militare sau locuri de deţinere înainte de data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate la instanţă după această dată.

În legătură cu dispoziţiile privind taxele judiciare de timbru, a se vedea Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 2013. Conform art. 29 alin. (1) lit. i din ordonanţă, cauzele penale beneficiază de scutire de la plata taxei judicare de timbru.

Competența - Secția a II-a civilă

Competenţa - conform noului Cod de Procedură Civila

Conform dispoziţiilor din Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară, republicată şi din Codul de procedură civilă, Secţia a II-a civilă, soluţionează:

  1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;
  2. cereri de revizuire în cazurile prevăzute de lege;
  3. contestaţii în anulare;
  4. cereri de strămutare, pentru motivele prevăzute în Codul de procedură civilă;
  5. conflictele de competenţă, în cazurile prevăzute de lege;
  6. orice alte cereri date prin lege în competenţa sa.

Totodată, conform dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările aduse prin Legea nr. 76 din 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în M.Of. nr. 365 din 30.05.2012, Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă şi recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel.


Competenţa - conform vechiului Cod de Procedură Civila
Conform Legii nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară,republicată, Secţia a II-a civilă, în raport cu competenţa sa, soluţionează:

  • recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;
  • cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în Codul de procedură civilă;
  • conflictele de competenţă, în cazurile prevăzute de lege;
  • orice alte cereri prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile art.23 alin. (2) din Legea nr. 304 din 2004, republicată, Secţia a II-a civilă soluţionează şi recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nici o altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel.