Secția de contencios administrativ și fiscal

Secția de contencios administrativ și fiscal își desfășoară activitatea în sediul secundar din Bd. Octavian Goga nr. 2, tronson I, sector 3, Bucureşti.


Potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3), art. 25 alin. (1) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi prevederilor din Codul de procedură civilă, Secţia de contencios administrativ şi fiscal soluționează:

  • recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;
  • recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătorești, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecății a fost întrerupt în fața curților de apel;
  • recursurile formulate împotriva hotărârilor de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale, pronunțate în ultimă instanță (atunci când hotărârea a fost pronunţată de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecă de către un complet diferit);
  • cererile de revizuire în cazurile prevăzute de lege;
  • contestaţiile în anulare;
  • cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în Codul de procedură civilă;
  • conflictele de competență, în cazurile prevăzute de lege;
  • orice alte cereri prevăzute de lege.

Competența materială a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este stabilită în principal în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, dar şi cu alte dispoziții legale, cu caracter special, care prevăd expres competența instanței de contencios administrativ în diverse materii, fie ca instanță de recurs, fie ca instanță de fond.

Secția de contencios administrativ şi fiscal judecă în completuri de 3 judecători, cu excepția recursurilor date în competența sa potrivit dispozițiilor art.15 alin. (18) din Legea nr.136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, care sunt judecate în complet de 5 judecători, potrivit art. 15 alin. (19) din aceeași lege.