Competența

Competența - Secția I civilă

            Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările şi prevederilor din Codul de procedură civilă, Secţia I civilă soluţionează:

  • recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;
  • recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătorești, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecății a fost întrerupt în fața curților de apel;
  • recursurile formulate împotriva hotărârilor de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, pronunțate în ultimă instanță (atunci când hotărârea a fost pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecă de către un complet diferit);
  • cererile de revizuire în cazurile prevăzute de lege;
  • contestaţiile în anulare;
  • cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în Codul de procedură civilă;
  • conflictele de competență, în cazurile prevăzute de lege;
  • orice alte cereri prevăzute de lege.