Grefa nr. 1 – Secția I civilă

Responsabilităţile compartimentului: 

  • repartizarea aleatorie a dosarelor în şedinţele de judecată;
  • activitatea judiciară de pregătire a dosarelor pentru şedinţele de judecată;
  • activitatea de statistică judiciară pentru lucrările care se desfăşoară în acest compartiment.

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin faptul că:

  • efectuează operaţiunea de repartizare aleatorie a dosarelor completelor de judecată şi asigură sprijinul judiciar necesar prin pregătirea şi monitorizarea dosarelor din punct de vedere informatic, pe toată perioada arhivării – în sensul exercitării controlului formal asupra actelor de sesizare înregistrate în vederea stabilirii parametrilor ce compun algoritmul de repartizare aleatorie, în concordanţă cu cerinţele regulamentului.
  • asigură sprijinul judiciar necesar, în faza premergătoare şedinţei de judecată, prin pregătirea şi monitorizarea, inclusiv din punct de vedere informatic, pe toată perioada judecării dosarelor repartizate completelor de judecată, în sensul exercitării controlului documentelor /înscrisurilor înregistrate, sub aspect formal, dar şi al evaluării aspectelor de ordin procedural, cu consecinţa remedierii deficienţelor constatate, astfel încât dosarele să poată fi judecate la termenele stabilite.

Listă grefieri