Competența

În legătură cu dispoziţiile privind taxele judiciare de timbru, a se vedea Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 2013. Conform art. 29 alin. (1) lit. i din ordonanţă, cauzele penale beneficiază de scutire de la plata taxei judicare de timbru.

Competența - Secția penală

Competenţa - conform noului Cod de Procedură Penală

Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Codului de procedură penală, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă:

1. în primă instanţă, procesele şi cererile date prin lege în competenţa de primă instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

Conform art. 40 din Codul de procedură penală, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă în primă instanţă infracţiunile de înaltă trădare, infracţiunile svârşite de senatori, deputaţi şi membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curţii Constituţionale, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit art. 40 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, Secția penală a Înaltei Curți de Casaţie și Justiție judecă în primă instanță infracțiunile de terorism.

2. apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de curţile de apel şi de Curtea Militară de Apel;

3. contestaţiile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de curţile de apel, de Curtea Militară de Apel şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conform art. 31 din Legea nr. 304/2004;

4. apelurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel;

5. recursurile în casaţie împotriva hotărârilor penale definitive, în condiţiile prevăzute de lege;

Recursul în casaţie este reglementat în art. 433 – art. 451 din Codul de procedură penală.

Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită, conform art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală.

Art. 440 din Codul de procedură penală reglementează admiterea în principiu.

6. sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

7. conflictele de competenţă în cazurile în care este instanţa superioară comună instanţelor aflate în conflict;

8. cererile de strămutare de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel;

9. alte cauze anume prevăzute de lege.