Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Reglementarea legală a competenţei în materie civilă a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se regăseşte în cuprinsul art. 97 pct. 3 şi art. 519 - art. 521 din Codul de procedură civilă.

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în conformitate cu prevederile art. 519 din Codul de procedură civilă, se poate face doar de către un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă.

Asupra sesizării, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunţă prin decizie, numai cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.

Dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru instanţa care a solicitat dezlegarea, de la data pronunţării deciziei.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Reglementarea legală a competenţei în materie penală a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se regăseşte în cuprinsul art. 475 - 4771 din Codul de procedură penală.

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în conformitate cu prevederile art. 475 din Codul de procedură penală, se poate face doar de către un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă.

Asupra sesizării, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se pronunţă prin decizie, numai cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.

Dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.