Competența

În materie civilă

Potrivit Legii nr. 304 din 2004  privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept soluţionează sesizările în vederea pronunţării unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în conformitate cu prevederile art. 519 din Codul de procedură civilă, se poate face doar de către un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă.

Asupra sesizarii, instanţa supremă se pronunţă numai cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.

Dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicarii deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Reglementare legală:

Ghid şi formulare privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept:


În materie penală

Potrivit Legii nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept soluţionează sesizările în vederea pronunţării unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în conformitate cu prevederile art. 475 din Codul de procedură penală, se poate face doar de către un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă.

Asupra sesizării, instanţa supremă se pronunţă numai cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.

Dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Reglementare legală:

Ghid privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept