Completurile de 5 judecători

Completurile de 5 judecători își desfășoară activitatea în sediul temporar din Bd. Octavian Goga, nr. 2, Tronson II, sector 3, Bucureşti


 

Completurile de 5 judecători în materie civilă

Potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, Completurile de 5 judecători soluţionează:

 • cauzele în materie disciplinară potrivit legii;
 • alte cauze date în competenţa lor prin lege;
 • recursurile împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, pronunţate de un alt complet de 5 judecători.

 

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3), art. 52 alin. (2) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi art. 136 alin. (3), art. 410, art. 421 alin. (2), art. 513 alin. (6) din Codul de procedură civilă, Completurile de 5 judecători soluţionează:

 • recursul împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară;
 • contestaţia împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care se dispune suspendarea din funcţie a magistratului, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare;
 • conflictul de competenţă dintre două secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • recursul împotriva hotărârii de renunţare la dreptul pretins, când renunţarea are loc în faţa unei secţii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • recursul împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea, când perimarea s-a constatat de o secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • recursul împotriva hotărârii de revizuire pentru hotărâri potrivnice, atunci când revizuirea a fost soluţionată de una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

Completurile de 5 judecători în materie penală

Potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, Completurile de 5 judecători în materie penală soluţionează:

 • apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • recursurile în casaţie împotriva hotărârilor pronunţate în apel de completurile de 5 judecători după admiterea în principiu;
 • contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • recursurile împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, pronunţate de un alt complet de 5 judecători;
 • alte cauze date în competenţa lor prin lege.

 

În conformitate cu prevederile art. 2501 alin. (2) din Codul de procedură penală, Completurile de 5 judecători în materie penală soluţionează contestația împotriva încheierii prin care Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în primă instanță sau în apel, a luat o măsură asigurătorie.