Hotărâri

Propuneri de îmbunătățire a legislației

Hotărârea nr. 1 din 22 februarie 2021 a Secţiilor Unite şi propunerile de îmbunătăţire a legislaţiei prevăzute în Anexa nr. 3 au fost transmise ministrului justiţiei prin adresa nr. 442 din 17 martie 2021 a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.


Hotărârea nr. 2 din 15 aprilie 2021 a Secţiilor Unite şi propunerile de îmbunătăţire a legislaţiei prevăzute în Anexa nr. 3 au fost transmise ministrului justiţiei prin adresa nr. 895 din 24 mai 2021 a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Sesizări ale Curții Constituționale

2024

 • Hotărârea nr. 1 din 15 februarie 2024 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • Hotărârea nr. 2 din 4 aprilie 2024 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3 2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • Hotărârea nr. 3 din 18 aprilie 2024 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra art. II din Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , precum şi pentru modificarea art.451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

2023

 • Hotărârea nr. 1 din 06 aprilie 2023 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice
 • Hotărârea nr. 2 din 11 aprilie 2023 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative
 • Hotărârea nr. 3 din 11 aprilie 2023 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • Hotărârea nr. 4 din 29 iunie 2023 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra  Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr. 244/2023)
 • Hotărârea nr. 5 din 29 iunie 2023 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare  (PL-x nr. 421/2021)
 • Hotărârea nr. 6 din 5 decembrie 2023 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (PL-x nr. 675/2023)

2021

 • Hotărârea nr. 3 din 30 iunie 2021 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004  privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

2020

 • Hotărârea nr. 1 din 29 ianuarie 2020 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale
 • Hotărârea nr. 2 din 15 iunie 2020 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursbile europene
 • Hotărârea nr. 3 din 18 iunie 2020 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • Hotărârea nr. 4 din 18 iunie 2020 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Hotărârea nr. 5 din 17 decembrie 2020 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

2018

 • Hotărârea nr. 1 din 29 martie 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
 • Hotărârea nr. 2 din 26 aprilie 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate
 • Hotărârea nr. 3 din 24 mai 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
 • Hotărârea nr. 4 din 24 mai 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • Hotărârea nr. 5 din 8 iunie 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • Hotărârea nr. 6 din 8 iunie 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • Hotărârea nr. 7 din 19 iunie 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • Hotărârea nr. 8 din 5 iulie 2018 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

2017

 • Hotărârea nr. 1 din 10 mai 2017 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Hotărârea nr. 2 din 21 decembrie 2017 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • Hotărârea nr. 3 din 22 decembrie 2017 → sesizare în vederea exercitării controlului de constituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
    • Obiecţiile de neconstituţionalitate au fost admise parţial prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 33/2018 şi nr. 61/2018.